Page 1 - OfflineMagazine38
P. 1

Onboard Magazine Of The National Passenger Carrier
                                                     winter edition
                        T     Culture   Bulgaria  Food&Wineood&Wine Entertainment
                        Travelravel
                                                 Entertainment
                                    Bulgaria
                              Culture
                                          F
                                                       22
                                                       280 00080 00080 000
                                                            за този бройза този брой
        брой 38/2022
         ноември/декември/януари


   3 ДНИ В ИСТАНБУЛ
   Ка о,  е  а   на а
   н с се а Тур я.
    а   м.
                   Бреда
   АRDES.BG         Та но о с ро  е
   Ко е а а ече        на Н ер ан я
   е о а. Го о  а
    о ар   р нас.


                                          Äèìèòúð
                                          Äèìèòúð
                                          Äèìèòúð
                    Истанбул
                   За о я а е
                                      Äèìèòðîâ,
                                      Äèìèòðîâ,
                     с е а на              Äèìèòðîâ,
                   о ен е рех
                                 основате
                                 основател на Ardes.bg,
                                 основател на Ardes.bg, л на Ardes.bg,
                                     ра
                                     разказва лесно ли е зказва лесно ли е
                                     разказва лесно ли е
                                да правиш би
                                да правиш бизнес у нас.
                                да правиш бизнес у нас.знес у нас.

   ПУХЕНИТЕ ЯКЕТА           Предпразнично
                    с Даниела Димова
    б м е мар   на нас,        ре ор на
    на  е  е. Ка  а у м     ТМПЦ - Варна
    ачес ено  мно я е с ух
                                    Ние сме хората,
     а о ре ор ч а с е -                    Ние сме хората,
   а с  е а ях.
                      които променят България
                      които променят България


    www.offlinemagazine.eu BEST GROUP
    o ce@o linemagazine.eu
   1   2   3   4   5   6