Page 4 - Offlinemagazine24
P. 4

РЕ АКЦИЯ:

                                 И  н е ен  ре ор Росен И ано
                                 0897676770, office@offlinemagazine.eu
                                 Т р о с   ре ор Ка на Пее а
                                 0898949940 manager@offlinemagazine.eu
                                   а н  ре еча Росен И ано
                                 Юр  чес о Обс у ане а . Вер н я Геор е а
                                 0889702184, v.arkadieva@gmail.com

                                 АВТОРИ И КОНСУ ТАНТИ

                    Off
             И  н е ен  ре ор Off        сн м : А е сан р Н  о
             Ðîñåí Èâàíîâ
                                 А орс  ма ер а   ана Ф  о а, Не яна Троянс а,
                                  ра о Геор е , Соня  м ро а, Таня  м ро а,
             брой 24/2019              Пе я Кр с е а, С мона Щере а, С  я  мо а
           октомври/ноември
                                 РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
         ÀÊÖÅÍÒÈÒÅ
                                 АГ Бо н а Варна С  я  мо а

                                 П е раун  ен а Йор ано а
                Новият канал
                                   а а се о ,„Р  2011" ЕОО
                на Offline     4        П р  бро о  1.05.2015 .

                       стр.


                                 Списание Offline можете да четете и в
                Интервю на               заведенията на Плейграунд

                броя
                Димова 8
                Даниела
                       стр.

                                              в моловете
                На път за още                    Соф я             Бур ас           Варна

                лято
                     24

                   стр.                Може ли
                личността
                да бъде бранд?           Списание Offline се доставя на 2000 фирми, чрез

          Диляна Попова     44
                                     OMG
                   стр.    150 000 гарантирани читатели                                     http://offlinemagazine.eu/
    2
   Page Offline Magazine
   1   2   3   4   5   6   7   8   9