Интервю с Иван Касабов

0
8596
Интервю с Иван Касабов
Интервю с Иван Касабов

Г-н Касабов, казват, че в бебешкия плач, в майчиния глас, в птичата песен са закодирани основните звуци на заобикалящия ни свят, които – с времето и с натрупването на различно познание, участват в оформянето на нашата цялостна индивидуална представа за света.

Вие, като специалист аудиолог и като човек, посветил усилията си в помощ на хората с увреден слух, мислите ли, че звуците на света са наистина толкова важни за пълноценния живот човека?

Хората по естествен начин комуникират помежду си и с обкръжаващата ги среда и слухът е средството, което им помага в този процес. Всекидневно сме изложени на звуци от най-различен характер като чуруликането на птици, шум от сухи листа, уличен шум, мелодията на любима песен или гласа на близък човек. Където и да се намира човек в къщи, на работа или на училище, слухът има най-голямо значение за социалните връзки на хората и техните емоционални възприятия. Добрият слух ни позволява да живеем пълноценно, без ограничения.

Загубата на слух може да отнеме тази пълноценност постепенно или изведнъж. В началото можем дори да не си даваме сметка, че гласовете на любимите ни хора и чуруликането на птиците бавно започват да се губят. Разбираме това, когато проблема е вече сериозен и се отразява на качеството на нашите взимоотношения. В резултат, намаленият слух носи чувството на изолация и даже състояния на депресия.

Най- важната част в общуването и обмяната на информация между хората е човешката реч. Когато ангажираността ни в този процес започне да намалява, чувството на изолация се засилва.

 

Върнете се, моля, към началото през 2003 г., към срещата Ви със Starkey Hearing Technology – световен лидер в индустрията за производство на слухови апарати, към първите стъпки на Старки България ЕООД!

Когато през 2003 год. установих работни взаимоотношения със “Starkey Hearing Technology”, вече имах солиден опит в сферата на услугите със слухови апарати. Първоначалното ми обучение започна през 1998 год., когато прекарах пет месеца и бях обучаван в производствените цехове на Starkey в град ……, в Швейцария. Обучението ми започна от нулата, като ми бяха определени индивидуални преподаватели от различните цехове, където работех наред със служителите и се учех от тях. В края на обучението преминах изпит върху тест на Starkey за покриване на техните основни стандарти за знания и практически умения.

Твърде специфична е дейността на Старки България. Вие не само доставяте и поддържате слуховия апарат на клиента си, но, преди това, вие тествате и нивото на слуха му, съставяте картина на неговата социална и професионална активност… Как се подготвихте, как придобихте експертиза за точно този вид бизнес?

 

Както споменах преминал съм обучение върху направата на самите продукти на Starkey и ги познавам в най-малките им детайли. Това е едната част от дейността ни, познаването на продуктите, как дейставт и как са направени.

Другата не по-малко важна част е умението да се състави пълна картина на проблема на клиента, което включва: история на слуховата загуба, начина му на живот и интереси, възраст, социалната му активност и двигателните му способности. Тук се определят праговете на чуваемост, установява се типа на слуховата загуба – проводна, неврит или смесена, което наред с другите индивидуални особености определя и вида на продукта, подходящ за клиента. Голямата част от тези знания придобих след дипломирането ми през 2011 год. в курса по аудиология в университета на Оксфорд, Англия.

Кое, според Вас, е конкурентното предимство на Старки България на местния пазар?

От това, което споменах по-горе е ясно, че работата и обслужването на с хора с намален с слух не е само предо-ставяне на дадено изделие, а сложен процес при който се изискват много знания и умения. Освен управител на фирмата, изпълнявам и ролята на обучаващ, като предавам на служителите пакета от знания необходими за слухопротезирането на клиенти с намален слух. Това прави служителите ни изключително компетентни и подготвени в тази дейност. Извършвам и представянето и презентирането на продуктите на Starkey пред различни организации и медицински лица, също и услугите, които Старки България предоставя и извършва.

„Starkey Hearing Technologies“ e признат за лидер в индустрията на слуховите апарати със широката гама на своите дигитални продукти и технологични нововъведения. Това са предимствата на Старки България на пазара – много високо ниво на подготвеност на персонала и водещи продукти в бранша.

Създали сте сериозна регионална мрежа в страната. Кое наложи това разширение на дейността Ви?

Най-естественно е да търся разширение и изява на знанията и идеите си да помагам на хора с намален слух, още повече че съм и обучаван, как да правя това. В по-голям мащаб, същото е валидно и за нашата организация. Старки България успя да наложи името си като синоним на качество сред УНГ специалистите и широката публика в услугите по предоставяне на различни класове слухови апарати и индивидуални средства за защита от шум.

Моята дългосрочна визия е услугите, които предлагаме да бъдат достъпни във всички области на страната както за тези в неработна възраст, които прекарват повече от времето си уединени в къщи, така и за много по-активни хора в работна възраст, които се движат и работят в различни по характер интензитет звукови среди.

Разговарях с Ваши клиенти. Отзивите за общуването им със специалистите на Старки България по места са отлични, а разказите им са наистина вълнуващи. Как обучавате, как подготвяте хората от екипа си за работата им с клиентите?

 

От самото начало сме възприели начина на администриране и техническото обучение на различните длъжности на персонала от Starkey Hearing Technologies. Всеки от колектива на Старки България познава основно продуктите на Starkey и дългосрочните цели на фирмата, и има лична мотивация да даде най-доброто от себе си. От друга страна, всяка длъжност, от рецепционистите до техниците в лабораторията, са обучавани индивидуално върху спесификата на тяхната длъжност. Конкретно, техниците, които се занимават с поправки и изработка на слухови апарати по индивидуални поръчки, са обучавани в цеховете на Starkey Hearing Technologies в гр. Минеаполис, САЩ. Тези, които се занимават с консултации на клиенти и настройка на слухови апарати, всяка година преминават курсове на обучение от лектори на Starkey Hearing Technologies, които каним в България. Мотото на нашата организацията е: „Слухът е нашата грижа“.

Коя е Вашата най-силна мотивация за работа с хора, които имат нужда от помощ и от оптимизъм за живота, от надежда и от специално внимание? Един от Вашите клиенти ми сподели, че слуховият апарат на Старки България изцяло е променил съдбата му…

Отношението ни към всеки отделен клиент е като към индивидуален случай с конкретни особености. Клиентите ни разбират, че отношението ни към тях е индивидуално. Полагаме всички усилия да разберем начина на живот на клиента след това го консултираме за най-подходящите за него решения, като се съобразим с неговите естетически и функционални предпочитания. Това е продължителен процес, който в повечето случаи изисква няколко срещи, но в крайна сметка удовлетворението на клиента и подобреният му начин на живот са налице. Имаме много случаи на хора в началото резервирани откъм ползите от слуховите апарати с възприятието, че намаленият им слух е стигма, за което няма решение а в последствие възвръщат своята пълноценност и увереност.

Удовлетворението ни да виждаме как слуховите апарати Starkey променят живота на хората е нашата мотивация да инвестираме своите време и усилия в тази дейност.

НЯМА КОМЕНТАРИ