Page 5 - Offlinemagazine19
P. 5

РЕ АКЦИЯ:

                             И  н е ен  ре ор Росен И ано
                             0897676770, office@offlinemagazine.eu
                             Т р о с   ре ор Мар е а С ан о а
                             0889322238 reklama@offlinemagazine.eu
                               а н  ре еча Росен И ано
                             Юр  чес о Обс у ане а . Вер н я Геор е а
                             0889702184, v.arkadieva@gmail.com

                             АВТОРИ И КОНСУ ТАНТИ

                             Варненс  с обо ен ун ерс е  ес Тонче а
                             а орс  ма ер а  Не яна Троянс а,
                              ра о Геор е , Соня  м ро а, Таня  м ро а,
                             Пе я Кр с е а, С мона Щере а
                             Сн м  А е сан р Н  о

                             РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

                             Гру   с В  ор я Йор ано а

                             П е раун  ен а Йор ано а

                             Оф с Е с рес Га на ас а о а
                 Off
                 Off             а а се о ,„Р  2011" ЕОО о 1.05.2015 .
        За да направиш успешна марка        Списание Offline можете да четете и в
        трябва наистина да имаш характер.        заведенията на Плейграунд
        В света на безмилостната
        конкуренция оцеляването не е въпрос
        на късмет. Нужни са добри
        маркетингови подходи, желязна
        дисциплина на един перфектно
        обучен и сплотен екип. Всичко това е
        симбиоза - управление и личностни                  мо о е е
        качества. Така инж. Димитър                 Соф я     Соф я       Бур ас       Варна       Варна
        Димитров създаде успешната марка
        Ардес.Бг. Не случайно вече 3 години
        тя е неотменна част от нашите
        страници. Имам удоволствието да
        познавам този човек лично и
        заставам с името си зад моите и
        неговите думи в този брой. На вас
        остава само да се уверите в тях.
        Посетете магазините им и се
        убедете сами. Новият шоурум в
        София отвори врати.            Списание Offline се доставя на 2000 клиента на фирма
        OMG

        http://offlinemagazine.eu/
                                               о ом р /ноем р 2018  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10