Page 6 - Offlinemagazine18
P. 6

РЕ АКЦИЯ:

                             И  н е ен  ре ор Росен И ано
                             0897676770, office@offlinemagazine.eu
                             Т р о с   ре ор Мар е а С ан о а
                             0889322238 reklama@offlinemagazine.eu
                               а н  ре еча Росен И ано
                             Юр  чес о Обс у ане а . Вер н я Геор е а
                             0889702184, v.arkadieva@gmail.com

                             АВТОРИ И КОНСУ ТАНТИ

                             Варненс  с обо ен ун ерс е  ес Тонче а
                             а орс  ма ер а  Не яна Троянс а,
                              ра о Геор е , Соня  м ро а, Таня  м ро а,
                             Пе я Кр с е а, С мона Щере а
                             Сн м  Ю ян Не е , П амена М е а

                             РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

                             Гру   с В  ор я Йор ано а

                             П е раун  ен а Йор ано а

                             Оф с Е с рес Га на ас а о а
                 Off            а а се о ,„Р  2011" ЕОО о 1.05.2015 .
                 Off
                             Списание Offline можете да четете и в
                                заведенията на Плейграунд

                                          мо о е е
                                     Соф я     Соф я       Бур ас       Варна       Варна
        OMG                    Списание Offline се доставя на 2000 клиента на фирма

        http://offlinemagazine.eu/
      4  Offline Magazine
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11