Page 6 - Offlinemagazine16
P. 6

РЕ АКЦИЯ:

                               И  н е ен  ре ор Росен И ано
                               0897676770, office@offlinemagazine.eu
                               Т р о с   ре ор Пе р Хр с о
                               0889322238 p.hristov@dedrax.com
                                а н  ре еча Росен И ано
                               Юр  чес о Обс у ане а . Вер н я Геор е а
                               0889702184, v.arkadieva@gmail.com

                               АВТОРИ И КОНСУ ТАНТИ

                               Варненс  с обо ен ун ерс е  ес Тонче а
                               а орс  ма ер а  Б а о ес а Йор ано а,
                               ра о Геор е , Соня  м ро а, Таня  м ро а,
                               Пе я Кр с е а, Не яна Троянс а
                               Сн м  Ю ян Не е

                               РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

                               Е а А ресс В  ор я Йор ано а
                               П е раун  ен а Йор ано а
                               Оф с Е с рес Га на ас а о а


                                На 2 януар 2018 . моя а р я е а  о е а
                                В  ор я Йор ано а - мар е н мен  р
                                  на Е а - А ресс, ра  р а ан е а а
                                 на  о а  ар с с с н с ру а с Ем .
        OMG

        http://offlinemagazine.eu/            Добре дошъл, Антъни
      4  Offline Magazine
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11